Kontakt adresa

lepenka@gmail.com

Telefon
 
+381 0230/ 81 202
 
FAX
 
+381 0230/ 81 610
 
Adresa
 
Cara Dušana 45, 23330 Novi Kneževac, Srbija

 

 

 

 

 

 

"LEPENKA d.o.o."

   "Lepenka" d.o.o. iz Novog Kneževca je fabrika papira i kartonske ambalaže.

Poslovna delatnost "Lepenka" d.o.o.:

* Proizvodnja poluceluloze, ambalažnih papira i sive lepenke
* Proizvodnja valovitog kartona
* Proizvodnja ambalaže od sive lepenke i valovitog kartona
* Proizvodnja hilzni
* Grafička delatost
* Trgovina na malo i veliko
* Usluge mašinske obrade i servis električnih postrojenja

Atraktivna i funkcionalna ambalaža

Organizacija

   "Lepenka" d.o.o. je vodeća firma za proizvodnju ambalažnih papira i papirne ambalaže u našoj zemlji. Modernom organizacijom obezbedili smo upravljanje kvalitetom kroz celokupan ciklus pripreme, proizvodnje papira i papirne galanterije i usluga kupcima.

 

 TEHNOLOGIJA 

Proizvodni program "LEPENKA" d.o.o. je potpuno zaokružena tehnološka celina 

Na bazi:

*

starog papira

*

slama žitarica

Proizvodni kapacitet preduzeća:

*

Proizvodnja ambalažnih papira - 24000 t/god.

*

Proizvodnja valovitog kartona - 18000 t/god.

*

Proizvodnja sive lepenke - 3000 t/god.

*

Proizvodnja hilzni - 500 t/god.